Laatste nieuws

Nieuwe programma's


Bridge is een programma voor tieners uit
groep acht die aan het einde van het seizoen
vanuit het kinderwerk de overstap gaan maken
naar het tienerwerk. De gemeente wordt
daarbij actief betrokken. Lees hier meer...

Adventure
Timotheus heeft kerkmateriaal ontwikkeld bij
het gezinsboekje 'Adventure". Daarmee koppel
je de geloofsopvoeding in kerk en gezin aan
elkaar. Lees hier meer...

Opwekking